Lên Chùa Hỏi Phật For PC – Latest Version For Windows- Free Download

  • Payment
4.3/5 Votes: 27
Developer
--
--

aReport this app

Description

Ứng dụng thiết lập mô phỏng quá trình đi chùa và cầu xin trước bàn thờ phật.
Nội dung chính:
✺ Thắp hương và thành tâm cầu khấn
➢ Bước 1: Xác định người muốn đi chùa và xin online
➢ Bước 2: Xác định lĩnh vực cầu xin, lĩnh vực lựa chọn gồm những thể loại như sau:
– Gia trạch; Chuyển nhà
– Cầu tài; Bản thân
– Giao dịch; Tình yêu hôn nhân
– Đường con cái; Đường đi xa
– Bệnh tật; Nhà nông
– Gia súc; Tìm người
– Mất của; Pháp luật
➢ Bước 3: Thắp hương và thành tâm cầu khấn về nội dung muốn xin
➢ Bước 4: Xem kết quả Quẻ dành cho bạn

✺ Xem lời phật dạy
Đọc và ngẫm về cuộc sống.

✺ Kinh phật cho người tu tại gia
Sử dụng trong cuộc sống hằng ngày

How To Install and Download This App For PC, Windows and Mac

To use effectively on your computer, you need to download it using emulators. BlueStacks works as the most reliable emulator for downloading Android applications. Follow the steps:
  1. Download and install the emulator on your computer for run Lên Chùa H - after the download, You will find a shortcut on your desktop or downloaded files to your computer.
  2. Open BlueStacks and find the Google Play store. To easily access the Google Play Store, make sure you are signed in to your Gmail account.
  3. Open the Google Store, locate the Lên Chùa H App, and click the app to open it and install it on your windows.
  4. Open Lên Chùa H and enjoy the amazing features.

Images

Leave a Reply

Your email address will not be published.